אחסון בחינם | אחסון אתרים בחינם | אחסון חינם שרת וירטואלי אחסון אתר  

זכויות יוצרים                 ראשי | צור חשבון | קישורים | התחבר | אזכור סיסמא | מפת אתר | שאלות ותשובות | פורום תמיכה | צור קשר   

חדשות האתר אחסון בחינם

10/7/12 האחסון סגור עד להודעה חדשה החשבונות באחסון נמחקו ואין אפשרות לשחזרם

בעלי DRP.CO.IL לא אחראים ולא יעזרו ויתנו תמיכה למאוחסנים כאן כל מי שיפנה אליהם לא יקבל מענה וחשבונו לא יפתח!
הם מספקים אחסון בתשלום ונותנים לנו שרת שלם בחסותם - אחסון בחינם.

9.3.08 עליכם להכניס את הקוד הבא בחלק העליון של לאתרכם - לחץ כאן קוד
חובה על האתרים שנרשמים מהיום ואתרים שנרשמו כבר להכניס את הקוד לדף הראשי שבאתר שלכם גודל
הקוד הוא באנר סטנדרטי. 5.8.08

 את הפרסומות יש להכניס בלמעלה של האתר . יש איסור מוחלט להכניס בלמטה של האתר  מי שיכניס חשבונו ייסגר.

תקנון

הסכם קבלת שירות בין: אתר freehost.co.il
(להלן: "האתר") מצד אחד

ובין: שוכר שטח אחסון
(להלן: "נוטל השירות") מצד שני

הואיל והאתר מספק שירותיו בדמות אחסון אתרים באתר (להלן: "אחסון אתרים"),
והואיל ונוטל השירות שוכר שירותי אינטרנט מן האתר,
והואיל וקבלת שירותי אחסון מן האתר מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

1) הגבלה שירותי אחסון

א. שירותי האחסון המסופקים על ידי האתר, יכול וישמשו אך ורק למטרות חוקיות.
ב. נוטל השירות לא יאכסן ו\או לא יעביר מידע או חומר אשר מהווה הפרה ו\או פגיעה בחוקים פדראליים של ארצות הברית ו\או חוקי מדינת ישראל.
ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאכסן נוטל השירות ו\או לא יעביר חומר או מידע אשר מהווה הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים, ו\או חומר או מידע אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.
ד. נוטל השירות לא יאכסן ו\או יעביר חומר או מידע פורנוגרפי מכל סוג שהוא.
ה. נוטל השירות ו\או לא יעביר מידע של קבצי מוזיקה המוגנים בזכויות יוצרים.
ו. האתר שומר לעצמו את הזכות לתת ולסרב לכל אדם וגורם את שרותיו.

הפרת סעיף 1 - הפרה יסודית

ז. כל הפרה של סעיף 1 להסכם, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה מצד נוטל השירות.
ח. הפרתו של סעיף 1 להסכם זה מהווה עילה מספקת להפסקתו המיידית של מתן שירותי האחסון על ידי האתר.
ט. הפרתו של סעיף 1 להסכם זה מהווה הפרה של חוזה זה.

2. אחריות האתר למתן שירותי האחסון

א. על האתר לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האחסון אותו היא מספקת.
ב. על האתר לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות.
ג. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3(ב) להסכם זה, על האתר לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של נוטל השירות, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של נוטל השירות.

3. הפסקת השירות על ידי האתר

א. האתר שומר לעצמו זכות מלאה להפסיק את מתן השירות בכל עת ומכל סיבה שהיא, בלא מתן הודעה מוקדמת לנוטל השירות.
ב. מוסכם כי האתר לא יחויב בכל פיצוי כספי בגין הפסקת מתן השירות, בגין כל נזק אשר ייגרם לנוטל השירות.

4. איסור החלים על נוטל השירות

א. נוטל השירות אינו רשאי להפיץ הודעות ו\או לעשות שימוש בתוכנות אשר צורכות משאבי מערכת מוגברים, ו\או אשר מנצלים שטח אחסון רבים.
ב. נוטל השירות אינו רשאי לשלוח דואר זבל (SPAM) דרך שרתי הדואר של freehost.co.il
שליחה כזאת תוביל להשעיית החשבון.
ג. נוטל השירות אינו רשאי לאפשר "אירוח" באתרו לצד ג' בלא נטילה מוקדמת של רשות האתר.
ה. נוטל השירות אינו רשאי למכור אפשרות גישה לקבצי CGI אשר מותקנים באתר.
ו. הפרה של סעיף 6 להסכם מהווה הפרה יסודית, של ההסכם מצד נוטל השירות.
ז. הפרתו של סעיף 6 להסכם מקימה עילה להפסקת השירות על ידי האתר, לאלתר.
ח. חל איסור מוחלט למחוק או לערוך את קבצי ה htaccess

5. אחריות נוטל השירות

א. נוטל השירות אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים באתרו.
ב. האתר לא אחראי ולגיבויי הקבצים של נוטל השרת
ג. האתר ראשי ליבדוק את קבצי נוטל השרת הנמצאים על האתר

6. שינויים

א. לאתר נשמרת הזכות לשנות את עלויות דמי השירות מעת לעת.

7. שמירות זכויות
א. הסכם זה יבוא במקומו של כל הסכם קודם.
ב. היא ויימצא כי תנאי מהסכם זה נוגד את חוקיה של מדינת ישראל, הרי שלא יהא בכך לפגום בכשרותם ובתוקפם של יתר סעיף ההסכם.
.

 

די.אר.פי שרותי אינטרנט אחסון חינם, אנו מספקים אחסון אתרים בחינם , אחסון בחינם לכל הדורש